Haflingern

Rasbeskrivning

2009-10-16 21:02 #0 av: Carina-J

Svenska Haflingerföreningens rasbeskrivning, godkänd av Jordbruksverket 25/6 2009

Redigerat 2009 11 09 (Uppdaterad till de nya Plan och Riktlinjernas rasbeskrivning.)

Typ: En uttrycksfull och harmoniskt byggd rid- och körhäst med goda proportioner som utstrålar mycket charm. Höjd och längd skall vara proportionerliga.

Färg: Endast fuxfärg i olika nyanser är tillåtet med ljus man och svans. Vita tecken på benen, utbredd stickelhårighet, vita eller mörka fläckar på kroppen är inte önskvärt och kan medföra avdrag på typpoäng.

Huvud: Skall vara torrt och uttrycksfullt med väl markerade ganascher, harmoniskt med stora mörka uttrycksfulla ögon. Huvudet skall vara väl ansatt på halsen.

Hals: Halsen bör vara väl ansatt med god längd som är proportionerlig i förhållande till huvud och bål.

Bålen: Manken bör vara väl markerad. Bogen skall vara lång sluttande med god muskulatur. Ryggen skall vara muskulös med bra överlinje och bra sadelläge. Korset bör vara långt och lätt sluttande och ej med för djup mittfåra. Svansen skall vara väl ansatt

Benen: Benen skall vara torra, med korrekt benställning, väl markerade ledgångar och hasor. Hovarna skall vara runda och hårda. Skenbensomfånget på hingst skall vara minst 18 cm och får ej överskrida 22 cm.

Rörelser: Rörelserna skall vara korrekta, taktmässiga och vägvinnande.

Storlek: Storleken varierar från 136 till 150 cm (stångmått).
Hingst bör ha en minsta mankhöjd om 145 cm och den bör ej överstiga 150 cm.
Ston bör ha en minsta mankhöjd om 136 cm och den bör ej överstiga 150 cm.
Gränserna kan överskridas om hästen i övrigt är rastypisk och harmonisk. 

Källa: Plan och Riktlinjer för Svenska Haflingerföreningens verksamhet som stambok- och registerförande förening.

 

 

 

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2009-10-19 18:16 #1 av: BrittaD

 Nej så här ser den senaste rasbeskrivningen ut:

SVENSKA HAFLINGERFÖRENINGENS RASBESKRIVNING

Typ: En uttrycksfull och harmoniskt byggd rid- och körhäst med goda proportioner som utstrålar mycket charm. Höjd och längd skall vara proportionerliga.

Färg: Endast fuxfärg i olika nyanser är tillåtet med ljus man och svans. Vita tecken på benen, utbredd stickelhårighet, vita eller mörka fläckar på kroppen är inte önskvärt och kan medföra avdrag på typpoäng.

Huvud: Skall vara torrt och uttrycksfullt med väl markerade ganascher, harmoniskt med stora mörka uttrycksfulla ögon. Huvudet skall vara väl ansatt på halsen.

Hals: Halsen bör vara väl ansatt med god längd som är proportionerlig i förhållande till huvud och bål.

Bålen: Manken bör vara väl markerad. Bogen skall vara lång sluttande med god muskulatur. Ryggen skall vara muskulös med bra överlinje och bra sadelläge. Korset bör vara långt och lätt sluttande och ej med för djup mittfåra. Svansen skall vara väl ansatt

Benen: Benen skall vara torra, med korrekt benställning, väl markerade ledgångar och hasor. Hovarna skall vara runda och hårda. Skenbensomfånget på hingst skall vara minst 18 cm och får ej överskrida 22 cm.

Rörelser: Rörelserna skall vara korrekta, taktmässiga och vägvinnande.

Storlek: Storleken varierar från 136 till 150 cm (stångmått).
Hingst bör ha en minsta mankhöjd om 145 cm och den bör ej överstiga 150 cm.

Ston bör ha en minsta mankhöjd om 136 cm och den bör ej överstiga 150 cm.
Gränserna kan överskridas om hästen i övrigt är rastypisk och harmonisk.

 

Källa: Plan och Riktlinjer för Svenska Haflingerföreningens verksamhet som stambok- och registerförande förening

godkända av Jordbruksverket den 25/6 2009

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-10-19 18:24 #2 av: BrittaD

Kommentarer till de två rasbeskrivningarna ovan:

Den första rasbeskrivningen är den som ingick i SHF:s Plan och Riktlinjer från 2007-02-23 - och visst

det är den som ligger inne på SHF:s hemsida fortfarande - men

Jordbruksverket godkände nya Plan och Riktlinjer 2009-06-25 och det är den rasbeskrivningen som gäller nu = den andra ovan.

Dessa nu gällande PoR skickades ut till medlemmarna i SHF i juli och kan beställas gratis från Jordbruksverket, registrator@sjv,se.

Men SHF har inte lagt ut dem på sin hemsida ännu vilket kan leda till missförstånd Förvånad.

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-10-19 23:20 #3 av: Shoshone

Fan va hårt!! Att en hingst "bör" bara diffa på 5 cm! Hård avel...

Anmäl
2009-10-20 08:11 #4 av: Carina-J

#1, 2
Rätta mig om jag har fel, men ska inte stämman också säga sitt innan man kan godkänna nya Plan och Riktlinjer? Har den gjort det?

Jag förutsätter att SHF ger ut korrekt information på sin hemsida, stor skam vore det ju annars.Flört

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2009-10-20 20:26 #5 av: BrittaD

Jo, det är klart att stämman/årsmötet/medlemmarna ska besluta om Plan och Riklinjer - de är ju själva grunden för en avelsförenings verksamhet.

Och nej, det har den inte gjort.

PoR diskuterades på den avelskonferens som SHF ordnade i januari och där utarbetades ett förslag till nya PoR att framläggas för beslut av årsmötet i april. Observera (fast det vet du ju) att en avelskonferens inte fattar beslut, det gör medlemmar på medlemsmöten (stämma).

Nu var det bara så att fel förslag til PoR skickades ut till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. Det rätta förslaget skickades ut i ett tillägg till årsmöteskallelsen bara ett par dagar före årsmötet, men p. g. a. bl. a. detta beslutade årsmötet att inte godkänna P oR utan beslutade att de skulle behandlas på ett extra föreningsmöte 18/7 i Trollhättan efter Riks. Styrelsen + en övrig person skulle dessutom göra förslaget litet tydligare och förklara för medlemmarna vad som egentligen skilde de nya PoR från de gamla PoR.

Under tiden jobbade Jordbruksverket hela våren med att få alla hästavelsföreningar att komma in med förslag till nya PoR med anledning av bl. a. de nya passreglerna som skulle träda i kraft 1/7.

På Jordbruksverkets hemsida kunde man se när olika föreningar lämnade in sina PoR - och

den 29/5 kom där SHF:s förslag. Diarienummer 36/6240/09 - och

På Jordbruksverkets hemsida kunde man sen se när olika föreningar fick sina PoR godkända .

SHF:s godkändes den 25/6. De godkända PoR var inte exakt desamma som de som lämnades in, ändringar var gjorda. De har samma diarienummer.

Till kallelsen till det extra mötet i Trollhättan bifogades bara de nya PoR med informationen att de redan var godkända av Jordbruksverket. Om mötet i Trollhättan sen godkände styrelsens avsteg från årsmötesbeslutet vet jag inte.

Källa: För historieskrivningen har jag bara muntliga källor, eftersom SHF:s styrele från och med 2006 inte längre skickar ut årsmötesprotokoll till medlemmarna och knappast heller berättar i medlemstidningen vad som beslutas på olika medlemsmöten. Kallelserna har jag sett däremot.

De olika upplagorna av PoR kan beställas från Jordbruksverket, tel 036-155000. Fråga efter registrator eller handläggaren David Slottner och be att få alla förslag och ansökningar inkl. bilagor som kommit in. Det är offentliga handlingar.

SHF:s protokoll är inte offentliga handlingar så dem kan man inte kräva at få. Men man kan kanske få styrelsen att återgå tii policyn från 1987-2005, då alla medlemsmötesprotokoll och även en del styrelsemötesprotoko skickades ut till alla medlemmar.

 

Och visst borde informationen på SHF:s hemsida hunnit uppdateras på fyra månader. Å andra sidan har åtminstone jag svårt att hitta denna information över huvud taget på hemsidan - eller är det inte en blogg egentligen ...

 

 

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-10-21 07:54 #6 av: Carina-J

#5
Tack för mycket intressant läsning! Och... ja, vad ska man säga..?Förvånad

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2009-10-21 14:17 #7 av: Poison-heart

SHFs hemsida är dåligt uppdaterad! GRRRSkrikandes

Anmäl
2009-10-22 11:41 #8 av: Tyrolare

Hemsidor i all ära............ men man bör vara kritisk till det man läser både av personlig karraktär och av fakta information.Flört

Privata hemsidor används även till smutskastning och ingen opartisk moderator kan sätta stopp för det skrivandet. Tro inte allt som skrivs på en sådan sida....... Jag vet, har själv varit utsatt.Tungan ute 

De mer officiella, som tex förenings sidor bör ju innehålla saklig och korrekt information men inte alla har tillgång till webbmasters som hela tiden uppdaterar. Då är det bättre med lite för lite info, typ "blänkare" än en massa "gammalt" och ej uppdaterat. Direkt personlig kontakt tycker jag är bäst, då får man alltid det absolut dagsfärska i det man söker och det är ju det man vill ha eller hur?

Visst, surfa runt på olika hemsidor ger också information men då får man nog vara beredd på mycket ouppdaterat.

Min erfarenhet......Skrattande

Anmäl
2009-10-22 20:23 #9 av: Eldfuxen

Svar till #8: Ja, informationen på privata hemsidor ska man ta med en STOR nypa salt.Det håller jag med om till 100 %!

 

Däremot kan man ställa betydligt högre krav på korrekt och aktuell information när det gäller en rikstäckande avelsförening. Det tycker jag är självklart.

 

Personlig kontakt har tyvärr den nackdelen att man inte alltid får ett entydigt svar. Det har hänt mig flera gånger att jag ställt en fråga och fått olika svar av olika styrelsemedlemmar ...

Anmäl
2009-10-22 21:26 #10 av: Carina-J

Har mailat SHFs styrelse, så jag räknar med att kunna ge korrekt information inom kort.

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2009-10-23 14:55 #11 av: BrittaD

Korrekt information om vadå?

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-10-23 20:56 #12 av: Carina-J

#11
Om infon om rasbeskrivningen på SHFs hemsida gäller - eller inte. Ursäkta att jag var lite otydlig.Skäms

Nej, jag har inte fått något svar än...

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2009-10-27 12:21 #13 av: BrittaD

Fast det är Jordbruksverket som till syvende och sist beslutar om Plan och Riktlinger för Svenska Haflingerföreningen, och där ingår rasbeskrivningen.

Så om styrelsen säger en annan sak än Jordbruksverket, så är det Jordbruksverkets ord som gäller.

Men du har väl skickat efter dem också? PoR alltså.

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-11-07 17:07 #14 av: BrittaD

Hoppsan hejsan!

Jag gick in på SHF:s hemsida för att kolla om de bytt ut sina gamla Plan och Riktlinjer (inklusive rasbeskrivningen) mot de nya som jag pratat om här ovanför.

Det är ju lite svårt att hitta saker på SHF:s hemsida, och medan jag letade så hittade jag under fliken haflinger, under rubriken "Hur ska en haflinger se ut?", den text som du började den här tråden med.

Jag trodde ju felaktigt att den rasbeskrivning som du postat här i tråden var tagen från de gamla Plan och Riktlinjerna från 2007-02-23 som också ligger inne på hemsidan, fast på ett annat ställe (http://www.svenskahaflinger.se/nyheter/por2007.htm) (man hittar dem om man klickar på fliken "Information" och sedan på "Plan- o Riktlinjer"). Men nu fattar jag varifrån "din" rasbeskrivning kommer.

Alltså: På SHF:s hemsida finns för närvarande två olika rasbeskrivningar, dels den som godkändes av Jordbruksverket 2007, dels den du citerar, som är resultatet av diskussioner och (icke stadgeenligt fattade) beslut som togs i samband med en exteriörbedömningskurs hösten 2006. Den rasbeskrivningen har ALDRIG varit godkänd av Jordbruksverket ... När den texten lades in på hemsidan hösten 2006 gällde nämligen de Plan och Riktlinjer (inklusive rasbeskrivning) som godkändes av Jordbruksverket 2002 (om jag minns rätt).

På SHF:s hemsida kan man alltså, om man letar noga, hitta två olika rasbeskrivningar, varav ingen gäller idag.

Ibland överträffar verkligheten dikten.

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-11-07 17:09 #15 av: BrittaD

För enkelhetens skull kopierar jag här in rasbeskrivningen från 2007:


4. RASBESKRIVNING

4.1 Rasens särdrag

Typ: Allmänintrycket skall vara en harmoniskt byggd rid- och körhäst med goda proportioner. Höjd och längd skall vara proportionerliga och sedda från sidan ha formen av en liggande rektangel.

Huvud: Huvudet skall vara för rasen typiskt, det vill säga ädelt, torrt, harmoniskt och till formen triangulärt. Huvudet skall vara väl ansatt.

Hals: Halsen bör vara tillräckligt lång och väl ansatt.

Bål: Manken bör vara väl markerad. Bogen bör vara lång, sluttande med god muskulatur. Ryggen skall vara tillräckligt lång, muskulös utan för mycket svank. Bröstet skall vara djupt och rymligt. Flankerna skall vara muskulösa. Korset skall vara lagom sluttande, det skall vara tillräckligt långt och med ej för djup mittfåra. Svansen skall vara väl ansatt. Länden skall ha god muskulatur.

Ben: Benen skall vara torra, med korrekt ställning, väl markerade ledgångar och kraftiga hasor. Hovarna skall vara runda och hårda.

Rörelser: Rörelserna skall vara korrekta och vägvinnande.

Storlek: Storleken varierar från 135 till 150 cm (stångmått).
Ston bör ha en minsta mankhöjd om 135 cm och den bör ej överstiga 148 cm.
Hingst bör ha en minsta mankhöjd om 140 cm och den bör ej överstiga 150 cm.
Den övre gränsen kan överskridas om hästen i övrigt är rastypisk och harmonisk.

Färg: Alla nyanser av fux med ljus man och svans är tillåtna. Vita tecken på benen, utbredd stickelhårighet och/eller vita fläckar på kroppen och svart eller grått inslag i man och svans är inte önskvärt och skall medföra avdrag på typpoäng.

Källa: Svenska Haflingerföreningens hemsida (http://www.svenskahaflinger.se/nyheter/por2007.htm)

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-11-07 21:26 #16 av: Utte

Ja nu är iallafall jag helt lost.

Vad jag kan se är det främst mankhöjden som skiljer i de olika rasbeskrivningarna. Vilken rasbeskrivning är det alltså som gäller egentligen???

Anmäl
2009-11-07 23:16 #17 av: BrittaD

Den rasbeskrivning som gäller är den som finns i gällnde "Plan och Riktlinjer för Svenska Haflingerföreningens veksamhet ..." som godkändes av Jordbruksverket den 25/6 2009 och som kan rekvireras därifrån (registrator@sjv.se) gratis och det är den rasbeskrivning som jag lagt ut i inlägg #1 ovan.

 

Ja, mankhöjden och även skenbensmått skiljer sig åt men också avsnitten om färg.

 

I övrigt finns andra skillnader i formuleringarna men de är inte lika mätbara, konkreta och tydliga.

 

Ja, man har all anledning att bli förvirrad.

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-11-08 10:38 #18 av: Carina-J

Tyvärr har jag ännu inte fått svar på mitt mail till SHFs styrelse. Använde mig av "E-post till styrelsen" med mailadressen styrelsen@svenskahaflinger.se, men den fungerar tydligen inte.

Ska göra ett nytt försök och maila samtliga på deras "privata" adresser.

Tycker även de bör få veta att rasbeskrivningen är uppe för diskussion på detta forum.

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2009-11-08 11:43 #19 av: BrittaD

Det är bättre att fråga Jordbruksverket (registrator@sjv.se) eftersom det är den myndighet som BESLUTAR OM och GODKÄNNER föreningarnas Plan och Riktlinjer, där rasbeskrivningen ingår.

Eller tror du att jag hittar på?

Det är faktiskt inte så mycket att "diskutera" eftersom Jordbruksverket beslutade att godkänna SHF:s Plan och Riktlinjer i somras, och det är dessa (inklusive rasbeskrivningen) som gäller. Alltså ingen av de två rasbeskrivningar som finns på SHF:s hemsida.

Om jag säger att 2+2=4 och någon annnan kommer in och säger att 2+2=5 och samtidigt att 2+2=3, så kallar inte jag det för en diskussion ...

Och jag tror inte att det är e-postadressen som inte fungerar.

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-11-08 12:13 #20 av: BrittaD

För alla som vill kontrollera mina uppgifter rekommenderar jag att gå in på Jordbruksverkets diarium (http://www.sjv.se/etjanster/etjanster/diariet.4.3f1d6bc122e5d59ab980002550.html).

Då får man upp diariet. Där fyller man i Plan och Riktlinjer i rutan för Ärendemening. Välj t.ex. beslutsdatum från 2009-06-20 till 2009-06-30 så får ni upp en lång lista med nygodkända Plan och Riktlinjer för olika föreningar, bland annat SHF. Klicka på diarienumret så får ni upp en ny ruta med bl.a. handläggarens namn. Det går jättebra att ringa honom och fråga vilka PoR som gäller och därmed vilken rasbekrivning som är den "aktuella".

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-11-08 14:45 #21 av: Eldfuxen

Jag tror inte heller att det är e-postadressen som inte fungerar. När jag var registrator i SHF (=anställd, med styrelsen som arbetsgivare) så fick jag inte svar på (registrerings-)frågor jag ställde till styrelsen - skickade såväl till styrelse-adressen som till enskilda adresser. Jag började fråga i slutet av juni 2007, och när jag slutade i början av januari 2008, alltså över ett halvår senare, hade jag fortfarande inte fått svar på hur dåvarande Plan och Riktlinjer skulle tolkas på punkter som var/är avgörande för i vilken avdelning av stamboken olika hästar skulle registreras, så jag fick lämna ifrån mig 11 registreringsansökningar där jag inte hade kunnat registrera hästarna, ENBART för att SHF:s styrelse inte svarade på mina frågor.

För övrigt tror jag att styrelsen är medveten om att den här diskussionen förs. En av sitens registrerade medlemmar är styrelseledamot i SHF, dessutom en av SHF:s webmastrar ...

Anmäl
2009-11-09 20:00 #22 av: Carina-J

 #19

Nejdå,  jag tror inte alls att du hittar på! 

Nu har jag i varje fall hittat sidan med Plan och Riktlinjerna på SHFs hemsida. Helt klart hörde "min" rasbeskrivning inte till de gamla Plan och Riktlinjerna ...heller. Så det kan bli!Förvånad

Har därför beslutat mig för att ändra "min" rasbeskrivningstext till de nya Plan och Riktlinjernas rasbeskrivning. Så får väl denna sajt vara först med den nu gällande beskrivningen. Inte fy skam det heller!Flört

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2009-11-10 12:25 #23 av: BrittaD

You made my day! Kyss

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-12-01 13:55 #24 av: BrittaD

Ja du Carina,

idag är det 3 veckor sedan du med den här tråden lyckades få Svenska Haflingerföreningen att lägga ut sina Plan och Riktlinjer (PoR) från juni 2009 med den aktuella rasbeskrivningen på sin hemsida.

Men - tro det eller ej - fortfarande finns på SHFs hemsida TVÅ rasbeskrivningar, dels den som gäller och som ingår i nämnda PoR, dels den hemmagjorda, aldrig godkända rasbeskrivningen under fliken Haflinger och rubriken Hur skall en haflinger se ut? Dubbla budskap.

Hur ska vi få bort den senare då? Skriva till styrelsen? Fick du förresten några svar från dem på dina e-brev som du berättade om. Jag bara undrar, för jag får aldrig några svar på de frågor jag ställer till dem eller brev som jag skriver Gråter

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2009-12-01 21:31 #25 av: Carina-J

#24
Näpp, jag väntar fortfarande på svar. Kollar mailboxen varje dag.Glad

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2010-01-19 14:28 #26 av: Carina-J

Tittade just i hingstreglementet för 2010 på SHs hemsida.
 (Adress till pdf-filen http://www.svehast.se/allm/2010Hingstregl.pdf Sid 75 handlar om haflingerhingstar.)
Ärligt talat förstår jag ingenting när jag läser detta. Har kopierat vissa delar som jag finner märkliga: 

Haflinger (fastställda 071114)
Individprövning
Haflingerhingst kan individprövas vid lägst 2,5 3 års ålder, såvida han uppfyller nedanstående krav. (obs att 2,5 är överstruket, kunde inte få med överstrykningen här, min anmärkning)

Individprövning sker i flera steg:

? Avelsvärdering, med härstamningskontroll. Utföres före exteriörbedömning respektive bruksprov av avelsvärderingsnämndens ordförande på underlag insänt av hingstägaren och kontrollerat av registrator.

? Avelsvärdering - exteriör- & veterinärbedömning, inkluderande rörelser i frihet och på hårt underlag, sker vid SHF:s hingstpremiering när hingsten är lägst 2½ år.
Osv. 

 Vad är det som gäller? 2,5 år eller 3 år? Förvånad

Exteriörbedömning
Hingsten(s)

? mäts avseende mankhöjd (stångmått) bröstomfång och skenbensomfång. Gällande officiellt mätintyg godtas.

? bedöms exteriört: Typ, huvud, hals, bål och kors, extremiteter, skritt och trav. En tiogradig skala används. De fem första bedömningspunkterna skall tillsammans vara minst 40 poäng och ingen delpoäng vara under 7.

? rörelser i frihet. Hingstarna släpps lösa enskilt i ett ridhus för att deras rörelser i frihet skall bedömas. För skritt och trav ingår detta i den ordinarie exteriörbedömningen och dess poängsättning. Däremot sätts ett särskilt betyg på galoppen. Hingstarnas poäng på rörelserna fastställs inte förrän de har visats i frihet. Poäng för galoppen skall ges, men den skall inte vara avgörande för hingstens godkännande.

? mankhöjden bör vara 140 cm (stångmått) och den bör ej överstiga 150 cm. Den övre gränsen kan överskridas om hästen i övrigt är rastypisk och harmonisk.

? Färg: Alla nyanser av fux med ljus man och svans är tillåtna. Vita tecken på benen, utbredd stickelhårighet och/eller vita fläckar på kroppen och svart eller grått inslag i man och svans är inte önskvärt och skall medföra avdrag på typpoäng. 

Trodde det var de nya Plan & Riktlinjernas exteriörbedömning som gällde i år? Rynkar på näsan

 

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2010-01-23 21:25 #27 av: Eldfuxen

Det är 3 år som gäller. Numera ordnas ju hingstpremieringarna på våren.

 

Och visst borde Plan och Riktlinjer gälla även här. Stackars domare. Hur ska de döma nu?

Anmäl
2010-01-25 11:41 #28 av: Carina-J

Ja, 3 år måste det ju förstås vara, eftersom avelsvärderingen är på våren i stället för hösten, precis som du skriver. Tänkte inte på det...
Förstår inte varför SH inte tagit bort det felaktiga i stället för att använda överstrykningsfunktionen (på ett ställe av två). Man blir ju bara förvirrad.

Tittade i propositionen för avelsvärderingen av haflingerhingstar på Grevagården, 27 mars, 2010 (där står det förresten också 2,5 år) och där hänvisar man till hingstreglementet på SHs hemsida, så SHF verkar vara inställda på att bedömningen ska ske efter gamla Plan och Riktlinjernas exteriörbedömning/rasbeskrivning i varje fall.

Förresten, jag hittar inte längre länken till de nu gällande Plan och Riktlinjerna, på SHFs hemsida? Var finns den? Förvånad 

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2010-01-31 21:31 #29 av: BrittaD

SH har inte tagit bort eller ändrat i hingstpremieringsreglementet 2010, därför att SH  kan bara ändra det som avelsföreningarna ber dem ändra! Det åligger nämligen avelsföreningarna att varje år senast den 15 oktober meddela SH de ändringar som skall göras i dessa s k rasvisa bestämmelser som GIVETVIS skall vara = gällande Plan o Riktlinjer. Alla avelsföreningar får varje år brev från SH med information om det här, se t ex Kvartalsbrev 3/09 på SHs hemsida.

Men SHFs styrelse har INTE lämnat in några nya rasvisa bestämmelser sedan 2002 (gäller både ston och hingstar) bortsett från att man år 2007 meddelade SH att hingstarna nu åter skulle premieras som 3-åringar och inte 2½-åringar. Detta ledde då till SHs märkliga (oproffsiga) överstrykning i början av dokumentet som du påpekar.

Domarna som dömer hingstarna nu i år har bara att rätta sig efter gällande reglemente som alltså inte stämmer med gällande PoR, men troligen känner inte domarna till dessa - jo kanske ordföranden i nämnden.

Hur som helst kan det ju bli delikata juridiska konflikter, överklagningar o annat. Tänk bara: Enligt reglementet får hingstar vara 140-150 cm men enligt PoR 145-150. Och det är reglementet som gäller - även propositionen säger så!

När det gäller propositionen så är förklaringen till att SHF skriver 2½ år den att man återanvänder ett gammalt elektroniskt dokument som skapades av dåvarande ordförande till hingstpremieringarna 2005 i Tingsryd och man lyckas tydligen inte skriva om hela innehållet där heller. Likaså är det med proppen till riksutställningarna, där man återanvänder proppen från 2005 där det utlovas gehäng till klassvinnarna - som bekant har SHF inte på tre haflingerriks lyckats åstadkomma några gehäng, trots att det står så - ursäkta detta var ett sidospår ...Tyst

Men jag kanske skall ge dem ett stalltips; När jag ansvarade för riksutställningarna SYDDE jag gehängen. Det blev både snyggare (Stora till de stora och små till de små) och billigare. Ja, billigare än att köpa färdiga menar jag ...

Ja du Carina - jag gillar dina Argusögon Cool

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2010-01-31 21:39 #30 av: BrittaD

Glömde säga:

Du skrev:

"Tittade just i hingstreglementet för 2010 på SHs hemsida.
 ... Ärligt talat förstår jag ingenting när jag läser detta."

Det är fullt begripligt att du ingenting förstår Förvånad

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2010-01-31 21:52 #31 av: BrittaD

Carina skrev också:

Förresten, jag hittar inte längre länken till de nu gällande Plan och Riktlinjerna, på SHFs hemsida? Var finns den? Förvånad 

 

Lika förståeligt det. Sist jag letade höll jag på nästan en halvtimme innan jag hittade dem. Nu har jag glömt hur jag gjorde. Men de finns.

Stalltips 2: Fråga webmaster, hon är ju medlem här i din grupp.

Dessutom står det ju ganska långt fram på hemsidan: Nytt år Ny hemsida! Så det kommer väl snart en hemsida som det går lättare att hitta i!

Fast några stadgar hittar man inte längre eller är det någon som lyckas leta fram dem - nån med bätte syn än jagCool

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.