2009-09-22 20:38 #0 av: Carina-J

Edelweiss, blomman som så starkt förknippas med haflingerrasen.

 

Den används som symbol för att visa att haflingern i fråga är upptagen i huvudstamboken. En kontur av blomman bränns då in på hästens vänstra bakdel.  

Edelweiss-blomman är vit till färgen, och trots sitt vackra namn, ganska så oansenlig. Den växer på hög höjd, mellan 2000 och 2900 meter, bland annat i Alperna. 

Både före och efter andra världskriget har blomman även använts som militär symbol för förband verkande i Alperna. 

Edelweiss-blomman är fridlyst i nästan hela Europa.

edelweiss1.jpg 
Fotograf Markus Kusterle